ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της ιστοσελίδας μας (site) klossomixanes.gr για την ακρίβεια και πιστότητα των εμφανιζόμενων πληροφοριών, τεχνικών χαρακτηριστικών και γενικά όλων των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτήν. Σε περίπτωση σφαλμάτων που οφείλονται σε συνήθη ανθρώπινα λάθη (π.χ. λάθη κατά την πληκτρολόγηση, λανθασμένη μετάφραση κλπ), η ιστοσελίδας μας δεσμεύεται στην άμεση διόρθωση τους αμέσως μόλις γίνονται αντιληπτά.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν τελικές τιμές πώλησης για τις ποσότητες οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στην αποθήκη μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ:

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα (site) klossomixanes.gr αφορούν προϊόντα για τα οποία υπάρχουν επαρκή αποθέματα και συνεπώς είναι άμεσα διαθέσιμα προς παράδοση. Κατά συνέπεια, ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται κυρίως από την διαθεσιμότητα ή μη των επιθυμητών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα επιθυμητά προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο σύνολο τους, μπορείτε να επιλέξετε τμηματική παράδοση ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους, ή την παράδοση του συνόλου της παραγγελίας σας μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας που είναι εκτός δικής μας ευθύνης όπως απεργίες, αποκλεισμοί δρόμων, κακοκαιρία κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Οι όροι της εγγύησης με την οποία καλύπτονται οι συσκευές μας, περιγράφονται αναλυτικά στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει την κάθε συσκευή. Η ιστοσελίδα (site) klossomixanes.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω όρων όποτε κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση της να ενημερώσει σχετικά τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας της.